Search
 
 
Colour Box คัลเลอร์บ็อกซ์


  ชั้นคัลเลอร์บ็อกซ์

  ชั้นหนังสือ คัลเลอร์บ็อกซ์
 
 
 
 

  COLOUR BOX SHELF  ชั้นคัลเลอร์บ็อกซ์


Colour Box 3 Shelf
ชั้นคัลเลอร์บ็อกซ์ 3 ชั้นโล่ง
Size : 420 x 290 x 870 mm.
CB-0003
Colour Box 3 DK
ชั้นคัลเลอร์บ็อกซ์ 3 กุญแจ
Size : 420 x 290 x 870 mm.
CB-03DK
Colour Box 4 Shelf
ชั้นคัลเลอร์บ็อกซ์ 4 ชั้นโล่ง
Size : 420 x 290 x 1150 mm.
CB-0004


Colour Box 4 DK
ชั้นคัลเลอร์บ็อกซ์ 4 กุญแจ
Size : 420 x 290 x 1150 mm.
CB-04DK
Cocktail 3 DK
ชั้นค็อกเทล 3 กุญแจ
Size : 420 x 290 x 870 mm.
CB-A3DK
Cocktial 4 DK
ชั้นค็อกเทล 4 กุญแจ
Size : 420 x 290 x 1150 mm.
CB-A4DK


Binder 3 Shelf
ชั้นบินเดอร์ 3 ชั้นโล่ง
Size : 600 x 298 x 1200 mm.
CB-0B03
Binder 4 Shelf
ชั้นบินเดอร์ 4 ชั้นโล่ง
Size : 600 x 298 x 1578 mm.
CB-0B04
Binder 5 Shelf
ชั้นบินเดอร์ 5 ชั้นโล่ง
Size : 600 x 298 x 1956 mm.
CB-0B05


Free Rack
ชั้นฟรีแร็คโล่ง
Size : 600 x 290 x 870 mm.
CB-0016
Free Rack 3D
ชั้นฟรีแร็ค 3 ประตู
Size : 600 x 290 x 870 mm.
CB-016D
Saggo 2 Shelf
ชั้นวางแฟ้มเอกสาร แซ็กโก้ 2 ชั้นโล่ง
Size : 420 x 300 x 900 mm.
CB-0010


Saggo 4 Shelf
ชั้นวางแฟ้มเอกสาร แซ็กโก้ 4 ช่อง
Size : 825 x 300 x 900 mm.
CB-0011
Box 60 3DK
ชั้นบ็อกซ์ 60 3 กุญแจ
Size : 600 x 400 x 1200 mm.
CB-0510
Box 60 4DK
ชั้นบ็อกซ์ 60 4 กุญแจ
Size : 600 x 400 x 1574 mm.
CB-0511
              
       ข่าวสารและกิจกรรม
       กิจกรรมต่างๆ
       โปรโมชั่น
 
              
  รู้จักอิมเมจกรุ๊ป
  เกี่ยวกับเรา
  ติดต่อเรา
  สมัครงาน

                            
  ติดต่อเรา
  เวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร เวลา 8.00-17.00 น.
  ( หยุดวันอาทิตย์ )
  โทร.( 038 ) 037234-6
  Line : @imagefurniture
  E-mail : marketing@imagefurniture.net

  
  
                            
  กลุ่มบริษัทในเครือ
  บริษัท อิมเมจ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
  บริษัท โลจิสติกส์ แอน์ เซอร์วิส จำกัด
  บริษัท อิมเมจสตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด