Search
 
 
About US เกี่ยวกับเรา
      "อิมเมจ เฟอร์นิเจอร์" ก่อตั้งมากว่า 16 ปี ด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ที่ครบวงจร
  ด้วยการทุ่มเทออกแบบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยทีมงานมืออาชีพมากด้วยประสบการณ์ คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยี
  ที่สมัยมาตรฐานยุโรป สินค้าผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนก่อนส่งมอบให้ลูกค้า เพื่อให้มั่นในว่าสินค้าทุกรายการมี่คุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
  ให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ


  วัฒนธรรมองค์กร ( Organization Culture)
 
                 Inovation นวัตกรรม คือ การทำให้สินค้าและบริการ ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การบริหารงานที่เร็วขึ้น ประหยัดขึ้น บริหารคนให้เก่งขึ้นทั้งในด้านการออกแบบ
  ด้านการผลิต ด้านเทคโนดลยี ด้านการขายและการทำการตลาด
                 Management การจัดการ คือ การจัดการระบบบริหารงานที่ดี ทั้งการบริหารคน บริหารการทำงาน สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ เช่น หากเราต้องการทำสินค้า
  ราคาถูกสู้กับตลาดแล้วเรามีการจัดากรที่ดีก็็จะทำให้ต้นทุนที่เกิดขึ้นต่ำ และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
                 Accord ความสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน คือ ความสมัครสมาน สามัคคี เช่น การทำงานมีความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน ช่วยกันทำ ช่วยกันแก้ไข ทั้งแผนกเอง
  และระหว่างแผนก เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง ความสามัคคี ซึ่งนำไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จร่วมกัน
                 Green จิตสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม ต่อองค์กร เช่น การประหยัดพลังงาน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก การร่วมทำ
  ประโยนช์กับสังคมรอบๆ ตัวเรา
                 Excellence ความเป็นเลิศ คือ การที่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเลิศ ทั้งในด้านคุณภาพและบริการทำให้เกิดความประทับใจ

  วิสัยทัศน์ ( Vision )

          อิมเมจเฟอร์ินิเจอร์กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะออกแบบและผลิตสินค้า
   ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในตลาด


    พันธกิจ ( Mission )

          เราจะเป็นเลิศในการนำนวัตกรรมมาใช้ผลิตสินค้าให้
   ครองใจผู้บริโภค รวมถึงการสร้างแบรนด์เพื่อการแข่งขัน
   ในตลาดโลก
          เราจะดูแลรักษาซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อคู่ค้า ผู้บริโภค
   เสมือนหนึ่งคนในครอบครัว


    คุณภาพมาตรฐานการรองรับ ( Quality    Assurance )
          ได้รับการับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2015
   นำมาใช้ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็น
   การควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการออกแบบและพัฒนา
   ผลิตภัณฑ์ กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต กระบวน
   การขายและการตลาดตลอดจนกระบวนการขนส่งสินค้า
   เพื่อเป็นการสร้างมาตฐานการทำงานและการสร้างการยอมรับ
   ในตลาดต่างๆ


   Download Company Profile >>>


              
       ข่าวสารและกิจกรรม
       กิจกรรมต่างๆ
       โปรโมชั่น
 
              
  รู้จักอิมเมจกรุ๊ป
  เกี่ยวกับเรา
  ติดต่อเรา
  สมัครงาน

                            
  ติดต่อเรา
  เวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร เวลา 8.00-17.00 น.
  ( หยุดวันอาทิตย์ )
  โทร.( 038 ) 037234-6
  Line : @imagefurniture
  E-mail : marketing@imagefurniture.net

  
  
                            
  กลุ่มบริษัทในเครือ
  บริษัท อิมเมจ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
  บริษัท โลจิสติกส์ แอน์ เซอร์วิส จำกัด
  บริษัท อิมเมจสตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด